Patronaty

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nasze przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

https://www.wfosigw.lodz.pl/o-funduszu/informacja-ogolna/patronat-honorowy

Teraz przyszedł czas na opracowanie dokumentów z odpowiednimi logo oraz o zadbanie o partnerów strategicznych i merytorycznych naszego działania. Niech ekologiczne wieści idą w świat.

Zadanie październikowe

Podejrzyjcie jakie wspaniałe quizy tworzą Nasi uczniowie;)

SP nr 82;) – gratuluję systematyczności i konsekwencji w działaniu;)

https://quizizz.com/admin/quiz/617052af25e44a001da5a083/jak-prawid%C5%82owo-segregowa%C4%87-%C5%9Bmieci  Weronika Ścisłowska
https://quizizz.com/admin/quiz/616c667d167b72001d26a68f Jan Okniński
https://quizizz.com/quiz/615981255b7618001dfdbb21/edit?source=game&trigger=quizModal Antoni Zieliński
https://quizizz.com/admin/quiz/6161a591d88ccb001d336661 Piotr Adamczyk
https://quizizz.com/admin/quiz/6172d123890ae1001dd4cba1 Martyna Gacuta

SP Wiślina

SP Wocławy

Made with Padlet

CELE INNOWACJI

Świat, Ziemia, Glob, Trzymać, Dawać, Klikając
  • Wzbogacenie wiedzy i rozwijanie umiejętności uczniów w obszarze treści ekologicznych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.
  • Doskonalenie jakości i efektywności kształcenia w zakresie edukacji ekologicznej.
  • Kształtowanie nawyku świadomego i bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych.
  • Zwiększenie zainteresowania ekologią i ochroną środowiska w rodzinach uczniów.
  • Kształtowanie nawyku dbałości o środowisko.
  • Wspieranie dzieci w podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska lokalnego.
  • Utrwalanie u uczniów nawyków, np. wyłączania światła podczas przerw śródlekcyjnych, dokładnego zakręcania kranów.